Noteikumi

Šie noteikumi ir saistoši ikvienam vietnes apmeklētājam un nosaka katras puses atbildības apjomu. Noteikumi ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un labiem biznesa prakses principiem.

Lietošanas noteikumi


1. Vietnes www.internetaveikali.eu saturam ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs. Pat pie labākās gribas pilnīga informācijas precizitāte nevar tikt garantēta. Vietnes autori neatbild par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kādi ir radušies vai var rasties no rīcības, kas izdarīta, ja paustā informācija tiek vai tikusi pieņemta par pilnībā pareizu.


2. Autori nenes atbildību par jebkādām subjektīvām un objektīvām iepirkšanās neveiksmēm, jo nav saistīti tiesību subjekti ar aprakstītajiem pārrobežu un/vai pašmāju komersantiem, un tamdēļ neiekļaujas patērētaju tiesību aizsardzības jurisdikcijā. Ja ir radies strīds ar jebkuru no pieminētajiem komersantiem, to palīdzēt risināt kompetentās institūcijas, tādas, kā  PTAC un ECC Latvija.

3. Autori tiešā veidā nesaņem atlīdzību par izvietoto saturu, bet saturā ir ievietotas saites, caur kurām iepērkoties, autoriem tiek rēķināta pieminēto komersantu piedāvātā jūsu pirkuma komisija. Šo procesu apstrādā trešo pušu servisi, kas bāzēti Apvienotajā Karalistē, ASV un Eiropas Savienībā, un kuru starpniecība neietekmē preču gala cenu patērētājam un nepasliktina iepirkšanās nosacījumus. Visa trešo pušu ievāktā informācija ir nepersonalizēta un jebkāda iegūtā privātuma informācija pašos interneta veikalos, ja tiek veikts pirkums/pasūtījums, netiek koordinēta ne ar mājaslapas autoriem, ne trešo pušu mārketinga servisiem. Mājaslapas satura autori nezin, neglabā, neuztur, neveido un neizmanto mājaslapas apmeklētāju cookies informāciju mārketinga nolūkiem.

4. Lietojot šo vietni no lietošanas noteikumiem nav iespējams atkāpties; tie ir saistoši visiem vietnes apmeklētājiem un lietotājiem.

Par spīti augstāk minētajam, lūdzu ievērojat, ka mēs sarakstos neiekļaujam neuzticamus un starptautiski nezināmus ārzemju interneta veikalus.

Privātuma noteikumi

Blogspot.com sistēmas tehnisko un administratīvo uzturešanu veic Google ltd. Šī kompānija var ievākt dažādus datus sīkdatņu veidā par lietotāju paradumiem internetā. Autoriem nav jebkādas iespējas šo procesu ietekmēt.

Šī mājaslapa satur saites uz starptautiskajiem interneta veikaliem, kuru mārketinga aktivitātes tiek analizētas ar to trešo pušu sadarbības partneriem. Šo saišu izmantošana atstāj nepersonalizētu tehnisku informāciju pārlūkā, kas tiek analizēta mārketinga nolūkos šajos servisos. Tā nekādā veidā neietekmē preču gala cenu patērētajam un nemaina citus preču pirkšanas nosacījumus.

Autortiesību noteikumi


Rakstiskā satura īpašumtiesības pieder privātpersonām, kuras ir šīs vietnes autori. Jebkāda, pilnīga vai daļēja mājaslapā esošās informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.


Komentāru noteikumi

Visi lietotāju pievienotie komentāri tiek uzskatīti par daļu no www.internetaveikali.eu vietnes satura un vietnes autori ar tiem var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Jebkādi izaicinoši, vispārējām uzvedības normām nepieņemami, tostarp komentāri saturoši atklātu reklāmu, var tikt neatgriezeniski dzēsti.