Noteikumi

Šie noteikumi ir saistoši ikvienam vietnes apmeklētājam un nosaka katras puses atbildības apjomu. Noteikumi ir saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un labiem biznesa prakses principiem.

Lietošanas noteikumi


1. Vietnes www.internetaveikali.eu saturam ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs. Pat pie labākās gribas pilnīga informācijas precizitāte nevar tikt garantēta. Vietnes autori neatbild par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kādi ir radušies vai var rasties no rīcības, kas izdarīta, ja paustā informācija tiek vai tikusi pieņemta par pilnībā pareizu.


2. Autori nenes atbildību par jebkādām subjektīvām un objektīvām iepirkšanās neveiksmēm, jo nav saistīti tiesību subjekti ar aprakstītajiem pārrobežu un/vai pašmāju komersantiem, un tamdēļ neiekļaujas patērētaju tiesību aizsardzības jurisdikcijā. Ja ir radies strīds ar jebkuru no pieminētajiem komersantiem, to palīdzēt risināt kompetentās institūcijas, tādas, kā  PTAC un ECC Latvija.

Par spīti augstāk minētajam, lūdzu ievērojat, ka mēs sarakstos neiekļaujam neuzticamus un starptautiski nezināmus ārzemju interneta veikalus.

3. Lietojot šo vietni no lietošanas noteikumiem nav iespējams atkāpties; tie ir saistoši visiem vietnes apmeklētājiem un lietotājiem.

Privātuma noteikumi

Blogspot.com sistēmas tehnisko un administratīvo uzturešanu veic Google ltd. Šī kompānija var ievākt dažādus datus sīkdatņu veidā par lietotāju paradumiem internetā. Autoriem nav jebkādas iespējas šo procesu ietekmēt.

Autortiesību noteikumi


Rakstiskā satura īpašumtiesības pieder privātpersonām, kuras ir šīs vietnes autori. Jebkāda, pilnīga vai daļēja mājaslapā esošās informācijas pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.


Komentāru noteikumi

Visi lietotāju pievienotie komentāri tiek uzskatīti par daļu no www.internetaveikali.eu vietnes satura un vietnes autori ar tiem var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Jebkādi izaicinoši, vispārējām uzvedības normām nepieņemami, tostarp komentāri saturoši atklātu reklāmu, var tikt neatgriezeniski dzēsti.